Bahasa Arab Angka Arab 1 – 100

Posted on

Bahasa Arab Angka Arab 1 – 100 – Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tentang bahasa Arab angka 1 – 100. Sebelumnya kita juga sudah pernah membahas bilangan angka dalam bahasa Arab namun hanya dari angka 1 – 50. Kali ini kita akan melanjutkan dari angka 1 – 100 lengkap berikut dengan arti dan cara membacanya.

Baiklah langsung saja kita simak ulasannya dibawah berikut ini !

Bahasa Arab Angka Arab 1 - 100
Bahasa Arab Angka Arab 1 – 100

Angka Arab 1 – 100

Berikut adalah angka Arab 1 – 100 yaitu :

Angka 1 – 10

Terjemah Bahasa IndonesiaBunyi BacaanBahasa ArabNo
Satu (1)waahidnوَاحِدٌ1
Dua (2)itsnaaniاِثْنَانِ2
Tiga (3)tsalaatsatunثَلَاثَةٌ3
Empat (4)arba’atunأَرْبَعَةٌ4
Lima (5)khomsatunخَمْسَةٌ5
Enam (6)sittatunسِتَّةٌ6
Tujuh (7)sab’atunسَبْعَةٌ7
Delapan (8)tsamaanyatunثَمَانِيَةٌ8
Sembilan (9)tis’atunتِسْعَةٌ9
Sepuluh (10)‘asyrotunعَشْرَةٌ10

Angka 11 – 20

Terjemah Bahasa IndonesiaBunyi Bacaan Bahasa ArabNo
Sebelas (11)ahada ‘asyaroأَحَدَ عَشَرَ11
Dua Belas(12)itsnaa ‘asyaroاِثْنَا عَشَرَ12
Tiga Belas (13)tsalaa tsata ‘asyaroثَلَاثَةَ عَشَرَ13
Empat Belas (14)arba’ata ‘asyaroأَرْبَعَةَ عَشَرَ14
Lima Belas (15)khomsata ‘asyaroخَمْسَةَ عَشَرَ15
Enam Belas (16)sittata ‘asyaraoسِتَّةَ عَشَرَ16
Tujuh Belas (17)sab’ata ‘asyaroسَبْعَةَ عَشَرَ17
Delapan Belas (18)tsamaaniyata ‘asyaroثَمَانِيَةَ عَشَرَ18
Sembilan Belas (19)tis’ata ‘asyaraoتِسْعَةَ عَشَرَ19
Dua Puluh (20)‘isyruunaعِشْرُوْنَ20

Baca :  Apa Kabar Bahasa Arab

Angka 21 -30

Terjemah Bahasa IndonesiaBunyi BacaanBahasa ArabNo
Dua Puluh Satu (21)waahidun wa ‘isyruunaوَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ21
Dua Puluh Dua (22)itsnaani wa ‘isyruunaاِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ22
Dua Puluh Tiga (23)tsalaatsatun wa ‘isyruunaثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ23
Dua Puluh Empat (24)arba’atun wa ‘isyruuna أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ24
Dua Puluh Lima (25)khomsatun wa ‘isyruuna خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ25
Dua Puluh Enam (26)sittatun wa ‘isyruuna سِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَ26
Dua Puluh Tujuh (27)sab’atun wa ‘isyruuna سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ27
Dua Puluh Delapan (28)tsamaaniyatun wa ‘isyruuna ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ28
Dua Puluh Sembilan (29)tis’atun wa ‘isyruuna تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ29
Tiga Puluh (30)tsalaatsunaثَلَاثُوْنَ30

Angka 31 – 40

Terjemah Bahasa IndonesiaBunyi BacaanBahasa ArabNo
Tiga Puluh Satu (31)waahidun wa tsalaatsuunaوَاحِدٌ وَثَلَاثُوْنَ31
Tiga Puluh Dua (32)itsnaani wa tsalaatsuuna اِثْنَانِ وَثَلَاثُوْنَ32
Tiga Puluh Tiga (33)tsalaa tsatun wa tsalaatsuuna ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ33
Tiga Puluh Empat (34)arba’atun wa tsalaatsuuna أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ34
Tiga Puluh Lima (35)khomsatun wa tsalaatsuuna خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَ35
Tiga Puluh Enam (36)sittatun wa tsalaatsuuna سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ36
Tiga Puluh Tujuh (37)sab’atun wa tsalaatsuuna سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ37
Tiga Puluh Delapan (38)tsamaaniyatun wa tsalaatsuuna ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُوْنَ38
Tiga Puluh Sembilan (39)tis’atun wa tsalaatsuuna تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ39
Empat Puluh (40)arba’uunaأَرْبَعُوْنَ40

Baca : Dialog Bahasa Arab Tentang Liburan a

Angka 41 – 50

Terjemah Bahasa IndonesiaBunyi BacaanBahasa ArabNo
Empat Puluh Satu (41)waahidun wa arba’uunaوَاحِدٌ وَأَرْبَعُوْنَ41
Empat Puluh Dua (42)itsnaani wa arba’uuna اِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ42
Empat Puluh Tiga (43)tsalaatsatun wa arba’uuna ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ43
Empat Puluh Empat (44)arba’atun wa arba’uuna أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ44
Empat Puluh Lima (45)khomsatun wa arba’uuna خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ45
Empat Puluh Enam (46)sittatun wa arba’uuna سِتَّةٌ وَأَرْبَعُوْنَ46
Empat Puluh Tujuh (47)sab’atun wa arba’uuna سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ47
Empat Puluh Delapan (48)tsamaaniyatun wa arba’uuna ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ48
Empat Puluh Sembilan (49)tis’atun wa arba’uuna تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ49
Lima Puluh (50)khomsuunaخَمْسُوْنَ50

Angka 51 – 60

Terjemah Bahasa IndonesiaBunyi BacaanBahasa ArabNo
Lima Puluh Satu (51)waahidun wa khomsuunaوَاحِدٌ وَخَمْسُوْنَ51
Lima Puluh Dua (52)itsnaani wa khomsuuna اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَ52
Lima Puluh Tiga (53)tsalaatsatun wa khomsuuna ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُوْنَ53
Lima Puluh Empat (54)arba’atun wa khomsuuna أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَ54
Lima Puluh Lima (55)khomsatun wa khomsuuna خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَ55
Lima Puluh Enam (56)sittatun wa khomsuuna سِتَّةٌ وَخَمْسُوْنَ56
Lima Puluh Tujuh (57)sab’atun wa khomsuuna سَبْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ57
Lima Puluh Delapan (58)tsamaaniyatun wa khomsuuna ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُوْنَ58
Lima Puluh Sembilan (59)tis’atun wa khomsuuna تِسْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ59
Enam Puluh (60)sittuunaسِتُّوْنَ60

Angka 61 – 70

Terjemah Bahasa IndonesiaBunyi bacaanBahasa ArabNo
Enam Puluh Satu (61)waahidun wa sittuunaوَاحِدٌ وَسِتُّوْنَ61
Enam Puluh Dua (62)itsnaani wa sittuuna اِثْنَانِ وَسِتُّوْنَ62
Enam Puluh Tiga (63)tsalaatsatun wa sittuuna ثَلَاثَةٌ وَسِتُّوْنَ63
Enam Puluh Empat (64)arba’atun wa sittuuna أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ64
Enam Puluh Lima (65)khomsatun wa sittuuna خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ65
Enam Puluh Enam (66)sitatun wa sittuuna سِتَّةٌ وَسِتُّوْنَ66
Enam Puluh Tujuh (67)sab’atun wa sittuuna سَبْعَةٌ وَسِتُّوْنَ67
Enam Puluh Delapan (68)tsamaaniyatun wa sittuuna ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّوْنَ68
Enam Puluh Sembilan (69)tis’atun wa sittuuna تِسْعَةٌ وَسِتٌّوْنَ69
Tujuh Puluh (70)sab’uunaسَبْعُوْنَ70

Angka 71 – 80

Terjemah Bahasa IndonesiaBunyi BacaanBahasa ArabNo
Tujuh Puluh Satu (71)wahiidun wa sab’uunaوَاحِدٌ وَسَبْعُوْنَ71
Tujuh Puluh Dua (72)itsnaani wa sab’uuna اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ72
Tujuh Puluh Tiga (73)tsalaatsatun wa sab’uuna ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ73
Tujuh Puluh Empat (74)arba’atun wa sab’uuna أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَ74
Tujuh Puluh Lima (75)khomsatun wa sab’uuna خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ75
Tujuh Puluh Enam (76)sittatun wa sab’uuna سِتَّةٌ وَسَبْعُوْنَ76
Tujuh Puluh Tujuh (77)sab’atun wa sab’uuna سَبْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ77
Tujuh Puluh Delapan (78)tsamaaniyatun wa sab’uuna ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُوْنَ78
Tujuh Puluh Sembilan (79)tis’atun wa sab’uuna تِسْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ79
Delapan Puluh (80)tsamaanuunaثَمَانُوْنَ80

Angka 81 – 90

Terjemah Bahasa IndonesiaBunyi bacaanBahasa ArabNo
Delapan Puluh Satu (81)waahidun wa tsamaanuunaوَاحِدٌ وَثَمَانُوْنَ81
Delapan Puluh Dua (82)itsnaani wa tsamaanuuna اِثْنَانِ وَثَمَانُوْنَ82
Delapan Puluh Tiga (83)tsalaatsatun wa tsamaanuuna ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُوْنَ83
Delapan Puluh Empat (84)arba’atun wa tsamaanuuna أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُوْنَ84
Delapan Puluh Lima (85)khomsatun wa tsamaanuuna خَمْسَةٌ وَثَمَانُوْنَ85
Delapan Puluh Enam (86)sittatun wa tsamaanuuna سِتَّةٌ وَثَمَانُوْنَ86
Delapan Puluh Tujuh (87)sab’atun wa tsamaanuuna سَبْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ87
Delapan Puluh Delapan (88)tsamaaniyatun wa tsamaanuuna ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُوْنَ88
Delapan Puluh Sembilan (89)tis’atun wa tsamaanuuna تِسْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ89
Sembilan Puluh (90)tis’uunaتِسْعُوْنَ90

Angka 91 – 100

Terjemah Bahasa IndonesiaBunyi BacaanBahasa ArabNo
Sembilan Puluh Satu (91)waahidun wa tis’uunaوَاحِدٌ وَتِسْعُوْنَ91
Sembilan Puluh Dua (92)itsnaani wa tis’uuna اِثْنَانِ وَتِسْعُوْنَ92
Sembilan Puluh Tiga (93)tsalaatsatun wa tis’uuna ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُوْنَ93
Sembilan Puluh Empat (94)arba’atun wa tis’uuna أَرْبَعَةٌ وَتِسْعُوْنَ94
Sembilan Puluh Lima (95)khomsatun wa tis’uuna خَمْسَةٌ وَتِسْعُوْنَ95
Sembilan Puluh Enam (96)sittatun wa tis’uuna سِتَّةٌ وَتِسْعُوْنَ96
Sembilan Puluh Tujuh (97)sab’atun wa tis’uuna سَبْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ97
Sembilan Puluh Delapan (98)rsamaaniyatun wa tis’uuna ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُوْنَ98
Sembilan Puluh Sembilan (99)tis’atun wa tis’uuna تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ99
Seratus (100)mi-atunمِئَةٌ100

Demikian pembahasan mengenai angka bahasa arab 1 – 100. Semoga bermanfaat …..